Att vara ensam och singel

 Vara ensam och singel

vara ensam

 

Att vara ensam kan vara underbart när det är  självvalt, men den kan vara påträngande och smärtsamt när den är påtvingad. Denna sortens ensamhet blir mer och mer vanligt i dagens samhälle. Alla önskar vi närhet, kärlek,samhörighet och gemenskap – ändå är det många som till synes självmant väljer att drar sig undan. Rädslan för att bli ratad, känna sig bortvald, avvikande och utpekad gör att man inte vågar ta risken att söka det man verkligen
önskar.

Ensam länge

vissa människor är ensamma hela livet, andra under kortare eller längre perioder, medan det finns ytterligare andra som alltid tycks vara omgivna av goda vänner. Den ofrivilliga ensamheten är ett stort  växande  problem i samhället, framför allt hos den åldrande befolkningar. Familjebanden är skörare,  ökat tempo i vardagslivet och den ökade materiella standarden har på gott och ont gjort det möjligt att helt klara sig själv och leva ensam. Man är inte längre beroende av varandra på samma sätt som tidigare.

Men  att vara för sig själv behöver inte betyda att man känner sig ensam. Att vara bland många människor behöver inte heller betyda att man känner en god  varm gemenskap. Man kan känna sig otroligt ensam bland en grupp människor om man inte känner tillhörighet och är accepterad.

Hur man upplever ensamhet beror till  stor del på vilka erfarenheter vi bär med oss ifrån det förflutna, särskilt starkt formas vi av upplevelser från när vi var små. Har vi har känt oss sedda och älskade som barn får ensamheten en annan innebörd; det är kanske trist men vi drar inte så lätt slutsatsen att ensamheten beror på att det är något fel på oss, att vi inte duger eller inte är tillräckligt bra.

Men har vi under en period i uppväxten känt oss oälskade, separerats från eller förlorat någon viktig närstående person, blivit mobbade eller har  haft andra jobbiga erfarenheter – då finns det en ökad  risk att man i vuxen ålder drar sig undan trots en stor önskan  efter gemenskap. Då kan ensamheten lätt tolkas på samma sätt som man gjorde i det förflutna; som att den är ett bevis på att man är oönskad och inte lika mycket värd . Då får ensamheten en helt annan innebörd; den kopplas samman med en känsla av utsatthet, utanförskap. Då blir ensamheten tyngre att leva med.

Njuta av att vara ensam

Men ett visst mått av ensamhet kan vara bra och berikande. Det kan hjälpa oss att möta och lära känna oss själva lite bättre. Det kan underlätta för oss att komma i kontakt med vår egen kreativitet och att få insikter  som vi behöver för att kunna ta vettiga beslut i avgörande frågor som gäller vår framtid.

Om man inte har så mycket obearbetade negativa erfarenheter av ensamhet tidigare i livet blir det inte lika stor skillnad mellan påtvingad och självvald ensamhet. Det är en praktisk situation att förhålla sig till som inte nödvändigtvis behöver vara laddad med jobbiga känslor. Då är det också lättare att själv ta sig ur ensamheten.

Vad du kan göra för att minska din ensamhet

Försök att  komma till insikt med vad det är som hindrar dig från att uppleva den gemenskap du vill. Små enkla steg kan göra stor skillnad i längden. Du vet att du hittat rätt när det ger dig entusiasm och energi istället för att göra dig svag och nedslagen.

För någon kan det vara ett alltför stort steg att gå en buggkurs  eller anmäla sig till en dating site.t ex, medan det för någon annan är precis rätt steg att ta. Om du ser att hindret är hur du ser på dig  ,börja jobba med det tänk positivt.

Kanske du kan läsa någon självhjälpsbok, eller söka upp någon att prata med, vän eller kollega alla behöver vi stöd och goda råd . Gör något som känns praktiskt möjligt utifrån den livssituation du befinner dig i. Tillåt dig inte att fastna i en negativ känsla av hopplöshet. Tänk positivt !

Den närande trevliga  ensamheten

Att trivas i sitt eget sällskap,  kunna njuta i avskildhet och där samla dina tankar och hitta din kreativitet är en ytterst underbar  tillgång. Förutsättningen tycks vara att du har tillgång till bra närande relationer.

För att finna den goda ensamheten behöver du vara sams med dig själv och göra dig av med en eventuell rädsla för att ha tråkigt.  För många är förmågan att hitta den goda  ensamheten en ytterst bra och nyttig egenskap.

Vill du ha tips på var du kan behandla håravfall.

<u>ensam</u> singel

Små positiva möten kan ha en stor inverkan på ditt liv och din omgivning, ta  hand om dig och tänk på att vi alla är unika och underbara. Tänk positivt och sprid kärlek och värme  så kommer du få ett rikare liv och känna dig mindre ensam. Att prova en datingsite kan vara en bra början på en ny vänskap eller relation. Imorgon kan vara en bra dag för ett nytt spännande möte. Du behöver inte vara ensam.

Mot dubbelhaka

Om man lider av dubbelhaka så finns det idag olika behandlingar mot dubbelhaka som kan reducera fettet under hakan och strama åt huden under hakan utan ingrepp. Vill du läsa mer här om att motverka dubbelhaka .

En slät haka kan påverka självförtroendet  positivt.